Tot nader order worden er geen afdelingsbijeenkomsten gehouden

De afdelingsleden worden per email en via het afdelingsblad Hunsotron op de hoogte gehouden over het vervolg.