Locatie_Hunsingo

Meer over de VERON afdeling Hunsingo

De VERON afdeling Hunsingo is opgericht op 8 mei 1982.
Het ligt in noord-Groningen in het oude waterschapsgebied Hunsingo, tussen het Reitdiep en het Maarvliet.
Hunsingo was één van de drie Ommelanden. Het grenst in het noorden aan de Waddenzee, in het oosten aan Fivelingo, in het westen aan het Westerkwartier en Friesland en in het zuiden aan het Gorecht. De streek komt ruwweg overeen met de nieuwe gemeente Het Hogeland (sinds 2019).
Binnen ons gebied vindt men veel kleine dorpen die van oudsher op wierden zijn gebouwd. Een bekende plaats is Pieterburen, waar een landelijk bekend zeehonden-opvangcentrum is gevestigd. Over het algemeen is het land vlak en is de bewerking agrarisch.
Meer informatie kunt u lezen op: Wikipedia

Huisfrequenties

De huisfrequentie van veel leden van de afdeling is 145.400 MHz FM. Daarnaast is er in de zomermaanden dagelijks vanaf 21.30 uur een vakantienetje rond 7113 kHz LSB (uitwijkfrequentie: 3636 kHz LSB).

De plaats van de afdelingsavonden

In principe houden we een afdelingsavond op elke laatste vrijdag van de maand, maar niet in de zomermaanden juni, juli en augustus en ook niet in december. De afdelingsavonden worden gehouden in Zalencentrum Concordia, Wier 1, 9953PK Baflo. 
Vanuit zuidelijke richting bereikt u Concordia door de tweede afslag te nemen, Baflo in. Dat is de Heerestraat. Daarna de eerste weg links (Wier) en onder het poortje door. Rechts is een parkeerterrein en aan de linkerkant is Zalencentrum Concordia.
De data van de eerstvolgende afdelingsavonden staan in de agenda.