Agenda van de VERON afdeling Hunsingoagenda

De afdelingsavonden worden gehouden in Zalencentrum Concordia, Wier 1 in Baflo.

De aanvang is om 20.00 uur.

In de maanden juni, juli, augustus en december zijn er geen afdelingsavonden.

DatumOnderwerp
24 november 2017Bas Levering PE4BAS houdt een lezing over het nieuwe DX-en met digitale (JT-)modes
26 januari 2018Bij de eerste afdelingsavond in een nieuw jaar staat de verkoping op het programma. Kijk tijdens de feestdagen uw shack eens door of daar spullen staan waar u wel afscheid van wilt nemen. Zet die dan klaar om mee te nemen naar de verkoping.
23 februari 2018De februarimaand is voor de jaarvergadering. De leden van de afdeling krijgen de vergaderstukken van tevoren gemaild om die thuis door te nemen. Dan kan de vergadering hopelijk vlot worden afgewikkeld en kunnen we na de pauze overgaan tot ……….
23 maart 2018Nanne Hoekstra PA3GIL komt een presentatie verzorgen met als titel “Meten is weten, maar geloof niet alles wat je ziet”.
20 april 2018Het programma van deze afdelingsavond is nog niet bekend.
25 mei 2018Het programma van deze afdelingsavond is nog niet bekend.